Một phụ nữ Lima trắc nghiệm khí lực những vệ sỹ của ĐGH Phanxicô

Vào lúc kết thúc cuộc gặp gỡ với các tu sỹ Dòng Tên ở Lima, một phụ nữ đã quyết định trắc nghiệm khí lực những vệ sỹ của Đức Thánh Cha Phanxicô. Bà ta nhanh chóng đi sau lưng các vệ sỹ và nắm lấy cánh tay của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã bước lên xe đã để về Tòa Khâm sứ.

Ngay khi đó các vệ sỹ nhận ra bà là một Kitô hữu sốt sắng, nhiệt tình, nên họ đã phản ứng lịch sự. Họ đợi cho Đức Thánh Cha ban phép lành cho bà ta và đã không khiển trách người phụ nữ vì e bà mang mặc cảm bị xua đuổi.

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết