Số tân linh mục Ba Lan chiếm 26% tân linh mục tại Âu châu

Tại Âu châu, cứ bốn tân linh mục giáo phận thì có một vị người Ba Lan, theo viện thống kê của Giáo hội Công giáo tại nước này, nhưng con số các cuộc truyền chức linh mục tại Ba Lan cũng đang suy giảm.

Trong những năm gần đây, mỗi năm có khoảng 350 tân linh mục tại Ba Lan, tương đương với 26% tổng số tân linh mục tại Âu châu, tức là 1.272 vị trong năm 2017. Tổng số các linh mục được thụ phong trong toàn Giáo hội năm 2017 là 5.800 vị.

Tuy nhiên, từ 20 năm nay (2000), số tân linh mục tại Ba Lan cũng như Âu châu liên tục giảm sút. Năm 2013, tân linh mục Ba Lan chiếm 30% tại Âu châu, nhưng nay giảm xuống còn 26%.

Số linh mục giáo phận trên toàn thế giới liên tục gia tăng từ năm 2000, và đạt tới con số 281.000 vị trong năm 2017. Nhưng tại Âu châu, số linh mục giáo phận liên tục giảm sút: từ 141.000 linh mục trong năm 2003 xuống còn 125.000 vị trong năm 2017.

Tại Ba Lan, số tu sĩ nam nữ liên tục suy giảm: năm 2000 có 566 thỉnh sinh xin gia nhập các dòng nữ, nhưng năm 2009, con số này giảm xuống còn 251, và năm 2017, chỉ còn 177 thỉnh sinh, tức là chỉ bằng 1 phần 3 so với tình trạng cách đây gần 20 năm.

Nữ tu Jolanta Olech (SJK), Tổng thư ký Liên hiệp các Bề trên Thượng Cấp dòng nữ, tuyên bố rằng: “Chúng tôi thường tự hỏi, tại sao đời tu không thu hút nữa. Chắc chắn là trong các lý do làm suy giảm ơn gọi có những thay đổi về dân số, những thách đố về văn hóa và suy giảm đức tin, nhất là nơi người trẻ. Nhưng có lẽ chúng tôi cũng phải tự nhìn chính mình… Có lẽ tình trạng này phải thúc đẩy chúng tôi đi ra ngoại biên, như Đức Giáo hoàng Phanxicô thường nói… và tìm kiếm những người không có ai săn sóc”.

Nơi các dòng nam, tại Ba Lan có 487 thỉnh sinh và tập sinh trong năm 2017, và có sự suy giảm ơn gọi. (Deon.pl 17-2-2020)

G. Trần Đức Anh OP
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu


Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết