Roma có hơn 900 nhà thờ ?

Chúng ta đã nói đến nét đẹp của rất nhiều nhà thờ ở Roma, nhưng tại sao người ta lại cần quá nhiều như vậy?

Roma, Kinh Thành Muôn Thuở, nổi tiếng về sự dư thừa những nhà thờ tuyệt đẹp. Ước tính có hơn 900 nhà thờ ở Roma, nhưng tại sao người ta lại cần quá nhiều như vậy?

Câu trả lời đơn giản rằng Roma là thành đô của đức tin Công giáo. Dĩ nhiên, con số đông các nhà thờ nằm trong thành phố bao quanh Roma, nhưng để hiểu rõ hơn những ngôi nhà thờ này từ đâu đến thì chúng ta phải nhìn lại lịch sử Công giáo.

Trang Wonders của Ý lưu ý rằng ở Roma ngoại giáo, những người mà Đế quốc chiếm đóng được tự do thờ phụng theo truyền thống của họ. Tuy nhiên, người Ki-tô hữu lại không tìm được sự gia ân này.

Ngay từ những năm đầu của Ki-tô giáo, Đế quốc La Mã đã tránh xa tôn giáo đang phát triển này và cho việc thờ phượng Đức Ki-tô là bất hợp pháp. Trong suốt hơn 300 năm các Thánh Lễ của Ki-tô giáo được dâng ở nơi bí mật, bằng không cộng đoàn sẽ rơi vào sự bắt bớ ác liệt của Binh đoàn La Mã. Để trốn tránh, người Ki-tô hữu tập trung thành những cộng đoàn nhỏ, thường thờ phượng ở bên ngoài nhà của các giáo sĩ.

Năm 313 Hoàng đế Constantine công bố rằng sẽ không còn kết án tội đối với người Ki-tô hữu thờ phụng, nhưng điều này không giúp hợp nhất ngay lập tức các cộng đoàn nhỏ, là những người đã quen với việc dâng Lễ cùng cộng đoàn của họ. Với sắc lệnh này, sắc lệnh hợp pháp hóa chính thức niềm tin Ki-tô giáo, nhiều căn nhà nơi trước đây họ dùng để thờ phụng trong bí mật bây giờ được cải tạo thành nhà thờ.

Năm 380, dưới triều đại của hoàng đế Theodosius, Ki-tô giáo trở thành tôn giáo chính thức của Roma. Việc này dẫn đến làn sóng xây dựng nhà thờ, vì bây giờ cả hoàng gia cũng tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi của Ki-tô giáo, tất cả mọi người — khoảng 1 triệu – cần có những nơi thờ phượng.

Theo thời gian, ngày càng có nhiều nhà thờ phượng của Ki-tô hữu được xây dựng để đáp ứng cho nhu cầu của kinh thành đông dân nhất trong thế giới cổ đại. Vào thời kỳ trung cổ, việc xây dựng nhà thờ riêng trở thành một cách thực hành tiêu chuẩn cho các gia đình giàu có. Những nhà thờ này được xây dựng trên phạm vi rộng lớn và trình bày nghệ thuật rất lộng lẫy, nhưng nó cũng trở thành một cuộc cạnh tranh xây dựng nhà thờ đẹp nhất và nhiều người tham dự nhất giữa các gia đình có thế lực này.

Ngày nay, có hơn 900 nhà thờ ở Roma, một con số khác lên tới gần 1.600 nhà nguyện trong những khu gia cư riêng, các lâu đài, và dòng tu cũng phải được kể tới. Phần lớn những nơi này vẫn duy trì chức năng là nơi thờ phượng và thậm chí rất nhiều nơi là điểm đến thưởng ngoạn của du khách.

Những tòa nhà cổ đại này đứng vững như một đài kỷ niệm cho lịch sử lâu đời của Giáo hội Công giáo, trong một thành phố với khoảng 80% là người Công giáo.

Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN


Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết