Thông báo: Cảин giác lừα đảo qua Zalo và Facebook мạo Danh Cha Giám Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Gần đây, trên mạng xã hội Zalo xuất hiện một tài khoản có ảnh đại diện là hình của linh mục Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam, OP., Giám tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, với số điện thoại 0399961529 và email: ngtruongtam75@gmail.com. Chủ tài khoản Zalo đó đã мạo danh cha Giám tỉnh Dòng Đa Minh liên lạc với nhiều người để nhờ vả hoặc xin trợ giúp tài chính.


Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết