Tôi có thể xử lý tức giận của tôi như thế nào ?

Tức giận vừa là cảm giác vừa là điều xấu. Chúng chúng ta không thể kiểm soát được điều mà chúng ta cảm thấy, nhưng chúng ta kiểm soát được cách chúng ta hành động theo cảm giác của mình. Bạn có thể cảm thấy tức giận người bắt nạt bạn của bạn, nhưng thể hiện sự tức giận bằng việc đấm kẻ bắt nạt bạn là điều sai trái. Nếu bạn có kiểu mẫu  biểu nộ sự tức giận của bạn bằng cách dùng lời nói gây tổn thương, dùng bạo lực hay những hành động tiêu cực khác, thì tức giận trở thành điều xấu.

Tức giận có thể được sử dụng vì điều tốt nếu bạn giải quyết nó có tính cách xây dựng. Ví dụ, bạn có thể gia nhập với các bạn và thầy cô giáo ngăn cản kẻ bắt nạt. Tức giận cũng có thể cho bạn năng lực để làm việc chống lại những hình thức bất công khác. Nếu bạn tức giận với cách trái đất đang bị ngược đãi, bạn có thể học nhiều hơn về những vấn đề môi trường và tìm cách giảm bớt sự lãng phí, bảo vệ cây trồng và động vật đang cơ tuyệt chủng, và tiết kiệm năng lượng.

Giải quyết tức giận trong lúc tức giận không dễ. Khi chúng ta tức giận, hoá chất trong não chúng ta làm cho chúng ta sẵn sàng phản ứng lại theo cách tự nhiên. Sau vài giây hoá chất này sẽ bị giảm. Bí quyết là chờ một chút trước khi bạn đáp trả. (Bạn được khuyên đếm đến 10 khi bạn bị khiêu khích). Trước khi bạn bảo người khác tại sao bạn tức giận, hãy chắc chắn cả hai bạn bình tĩnh. Nếu cảm giác này mạnh, hãy nói: “Hãy giữ bình tĩnh và nói về nó sau”.

Thánh Phaolô biết rằng tức giận có thể vừa tích cực vừa tiêu cực. Ngài viết cho tín hữu Ê-phê-sô: “Tức giận, nhưng đừng phậm tội”. (Eph 4,26).

Các Nhân Đức

Tác giả: Les Miller

Chuyển ngữ: Nt Maria Vũ Thị Thu Thủy

Đọc thêm:

(1) Nhân đức là gì?

(2) Điều xấu là gì?

(3) Mười Giới Răn nói với chúng ta điều gì về nhân đức và điều xấu?

(4) Các ngôn sứ trong Kinh Thánh dạy chúng ta điều gì về nhân đức và điều xấu?

(5) Đức Giêsu dạy chúng ta điều gì về nhân đức?

(6): Giáo hội dạy chúng ta điều gì về các nhân đức?

(7): Các nhân đức đối thần là gì?

(8): Đức tin là gì?

(9): Làm thế nào chúng ta có thể trở thành người trông cậy hơn?

(10): Có phải tình yêu hơn cảm giác ?

(11): Các nhân đức tứ trụ là gì?

(12): Làm thế nào chúng ta có thể trở thành người khôn ngoan hơn?

(13): Cái gì là sự khác biệt giữa công bằng và bình đẳng?

(14): Vì sao tự chủ quan trọng?

(15): Bảy mối tội đầu là gì, và vì sao chúng làm chết người?

(16): Điều gì không đúng với sự hãnh diện

(17): Làm sao chúng ta có thể ngừng ganh tị ?

(18): Tại sao thói dâm ô là sai ?

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết