Trong Bàn Tay Chúa, Kiếp Tro Bụi – 15 Bài Thánh Ca Hay Nhất Của Hiền Thục

Trong Bàn Tay Chúa, Kiếp Tro Bụi - 15 Bài Thánh Ca Hay Nhất Của Hiền Thục

https://www.youtube.com/watch?v=ttpX7rLBQTo

 1. Trong Bàn Tay Chúa
 2. Kiếp Tro Bụi
 3. Bao La Tình Chúa
 4. Tình Của Người Đã Chết
 5. Hãy Quay Về
 6. Tâm Tình Ca 5
 7. Chúa Thương Cứu Độ
 8. Mẹ Hằng Cứu Giúp
 9. Hãy Thứ Tha
 10. Tình Yêu Là Lẽ Sống
 11. Chúa Nguồn An Ủi
 12. Trở Về Bên Chúa
 13. Xin Thương Con
 14. Để Con Nên Hình Bóng Người
 15. Diệu Vời Tình Chúa Thương Con

 


Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết