Video các bài thuyết trình trong Hội thảo: “Loan báo Tin Mừn cho người thành thị”

Hội thảo loan báo Tin Mừng với chủ đề “Loan báo Tin Mừng cho người thành thị trong một thế giới bị tổn thương” do Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam tổ chức tại Đan viện Châu Sơn, Ninh Bình diễn ra trong hai ngày 30 và 31 tháng 12 năm 2017

Mời quý vị và các bạn lắng nghe các bài thuyết trình và giảng lễ trong cuộc Hội thảo này:

Bài chia sẻ của Đức nguyên Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt hôm khai mạc Hội thảo

Bài thuyết trình của cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám tỉnh DCCT với chủ đề: “Tầm Quan Trọng Và Tính Cấp Thiết Của Việc Loan Báo Tin Mừng Cho Người Thành Thị Theo Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng”

Bài thuyết trình của cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, DCCT với chủ đề: “Việc Loan Báo Tin Mừng Và Vai Trò Thừa Sai Của Giáo Dân Theo Tinh Thần Của Đức Thánh Cha Phanxicô Và Tổng Công Hội XXV Dòng Chúa Cứu Thế”

Chia sẻ của cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, DCCT về việc loan báo Tin Mừng

Bài giảng trong thánh lễ của cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám tỉnh DCCT hôm khai mạc Hội thảo

Bài giảng thánh lễ của Đức nguyên Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt vào ngày Lễ Thánh Gia cho các tham dự viên Hội thảo

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết