Bản Kinh Thánh phổ thông (Vulgata)

Thánh Giêrnimo, người dịch bản Kinh Thánh nguyên ngữ tiếng Hy lạp sang tiếng Latin. Bản dịch này được gọi là bản dịch Vulgata, Bản phổ thông

Bản Vulgata có phải là một trong những bản Thánh Kinh Công giáo quan trọng không?

Trở lại khoảng năm 400, chưa có một bản Kinh Thánh nào bằng tiếng Latin hoàn chỉnh hoặc có tính học thuật. Thánh Kinh Do Thái (Cựu Ước của chúng ta) đã được dịch sang tiếng Hy Lạp từ lâu. Các sách Tân Ước thì hầu hết viết bằng tiếng Hy Lạp.

Để Sách Thánh có thể trở nên hữu dụng cho mọi người, Đức giáo hoàng Damasus (366 – 384) đã uỷ thác cho thánh Jerome, một học giả Thánh Kinh lỗi lạc nhất thời ấy, phiên dịch Sách Thánh từ nguyên ngữ sang ngôn ngữ hàng ngày của ‘giới bình dân’ (tiếng Latin: vulgus).

Bản Vulgata đã duyệt lại được xuất bản năm 1986 dưới thời Đức giáo hoàng Gioan Phaolo II. Trong lời giới thiệu, Đức giáo hoàng nói rằng, bản dịch này đã cung cấp cho Hội Thánh một bản văn Latin cho thấy sự phát triển của việc nghiên cứu Thánh Kinh và hữu ích hơn cho việc cử hành phụng vụ.

Tác phẩm: Giáo Lý Cho Người Thời Nay

Tác giả: John J. Dietzen

Biên dịch: Lm. Giuse Nguyễn Văn Chữ. OP

Đọc thêm:

1. Hội Thánh và Sách Thánh

2. Kinh Thánh: Tiêu chuẩn đức tin

3. Các hình thức văn chương trong Kinh Thánh

4. Kinh Thánh chỉ dành cho các chuyên gia?

5. Thánh Kinh Công Giáo và Thánh Kinh Thệ Phản

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết