Các Linh Mục Có Khác Với Các Mục Sư Không?

Các mục sư Tin Lành không được th.ụ phong nhờ bí tích Truyền Chức Thánh – một dấu hiệu bên ngoài được Chúa Giêsu Kitô thiết lập để thông ban ân sủng. Thay vào đó, họ được Hội Thánh của họ ủy thác để giảng dạy và chăn dắt đoàn chiên của họ. Tùy thuộc vào giáo phá.i, khi một mục sư nghỉ hưu, cũng giống như họ nghỉ hưu từ một công ty, và họ có thể bắt đầu một sự nghiệp hoàn toàn mới.

Ngoài ra, cũng không có gì lạ lẫm khi một mục sư làm việc ngoài đời để phụ giúp kinh tế gia đình. Các mục sư thường được hội đồng nơi họ dự định đến phục vụ phỏng vấn. Hội đồng đó sẽ tùy nghi quyết định tiền lương, trợ cấp, và nhà ở,… Trong một số giáo phái cao hơn, chẳng hạn như các giáo hội Episcopal hay Luther, giám mục bổ nhiệm giáo sĩ của mình. Tuy nhiên, hội đồng địa phương vẫn có nhiều điều để nói về giáo sĩ mà họ mong muốn.

Một linh mục Công Giáo, qua việc truyề.n chức, lãnh nhận bí tích Truyền Chức Thánh. Bí tích này ghi một ấn tín không thể xóa nhòa trong tâm hồn ngài: một lần là linh mục, mãi mãi là linh mục, ngay cả ở đời sau. Ấn tín của bí tích làm cho ngài trở thành một alter Christus, hay một Chúa Kitô khác. Do đó, các linh mục cử hành nhân danh Chúa Kitô (in Persona Christi) hay trong Ngôi Vị của Chúa Kitô.

Khi một linh mục rửa tộ.i, chính Chúa Kitô là Đấng rửa tộ.i. Khi một linh mục tha tộ.i cho hối nhân, chính Chúa Kitô là người tha tộ.i cho họ. Khi một linh mục dâng bánh và rượu để trở thành Mình và Máu Chúa Kitô, thì chính Chúa Kitô là tư tế và là hiến vật. Trong cả thảy bảy bí tích, Chúa Giêsu Kitô là tư tế và chức tư tế là một khí cụ qua đó ân sủng được ban cho dân Kitô Giáo.

Một linh mục được Đức Giám Mục của ngài ủy thác cho một giáo xứ hoặc một thừa tác vụ trong giáo phận. Ngài được xem như là sự nối dài hoặc đại diện của Đức Giám Mục; nhờ đó, có một sự hiệp nhất trong Giáo Hội. Các linh mục được các Giám Mục trực tiếp trao ban các năng quyền để phục vụ trong giáo phận ấy. Nếu các năng quyền này bị rút lại, ngài không thể thi hành các tác vụ cho giáo dân.

Các khoản trợ cấp, nơi ở, và bảo hiểm đều được Đức Giám Mục giáo phận quy định. Điều này cho phép một sự tự do nhất định, vì không phải hội đồng phê chuẩn việc bổ nhiệm linh mục, nhưng là đức giám mục; Do đó, linh mục có thể giảng dạy một cách tự do, mà không phải lo lắng về sự chấp nhận của giáo dân.

Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D., The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question, (Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007), 131-33.

Nhóm Majorica, Học viện Dòng Tên chuyển ngữ – Nguồn: sjjs.edu.vn


Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết