Điều gì không đúng với sự hãnh diện

Chúng ta thường được bảo là hãnh diện về chúng ta là ai hay hãnh diện về trường hay cộng đoàn của chúng ta. Dùng theo cách này, hãnh diện dường như là một nhân đức hơn là một điều xấu. Với sự hãnh diện này, chúng ta ca ngợi những món quà của mình, nhân phẩm của mình, và thực tế là Thiên Chúa hoạt động trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng Giáo Hội nên danh sách hãnh diện như là tội đầu tiên trong bảy mối tội đầu. Vì sao ?

Hãnh diện có thể dễ dàng biến thành kiêu ngạo và ích kỷ. Ngay khi chúng ta tách rời những thành quả riêng của mình với hoạt động của Thiên Chúa ở trong chúng ta, chúng ta bắt đầu nghĩ chúng ta có thể tự làm mọi sự. Chúng ta nghĩ chúng ta không cần bất kù người nào khác, hay thậm chí cả Thiên Chúa. Chúng ta trở nên kiêu ngạo khi chúng ta nghĩ chúng ta tốt hơn những người khác. Chúng ta có thể bắt đầu tỏ cho họ thấy chúng ta nghĩ chúng ta giỏi hơn.

Quá hãnh diện cũng dẫn tới sự ích kỷ. Chúng ta nghĩ và hành động như thể nhu cầu của chúng ta quan trọng hơn nhu câu của người khác. Chúng ta ngừng quan tâm điều người khác nghĩ, và làm bất cứ điều gì tiện cho chúng ta. Tính ích kỷ làm cho chúng ta mờ mắt không vơn ra với người khác và ngăn cản các nhân đức phát triển mạnh. Theo cách này, tính ích kỷ trái ngược với tình yêu. Tình yêu khiến chúng ta vươn ra với người khác. Tính ích kỷ chuyển chúng ta vào bên trong và ngoảnh mặt với người khác trong cuộc tìm kiếm hạnh phúc của chúng ta. Tính ích kỷ và sự kiêu hãnh ngạo mạn có thể được xem như là nguồn cội của những tội khác.

Kinh Thánh phê bình những người đầy kiêu ngạo. Trong sách Sáng Thế (chương 11), chúng ta đọc thấy sự kiêu ngạo của người Banel. Họ muốn trở nên giống Thiên Chúa, vì thế họ cố gắng xây tháp lên trời. Thiên Chúa hoà lẫn ngôn ngữ của họ vì thế họ không thể hiểu nhau, và dân này rải rác / chạy tán loạn khắp cả mặt đất.

Các Nhân Đức

Tác giả: Les Miller

Chuyển ngữ: Nt Maria Vũ Thị Thu Thủy

Đọc thêm:

(1) Nhân đức là gì?

(2) Điều xấu là gì?

(3) Mười Giới Răn nói với chúng ta điều gì về nhân đức và điều xấu?

(4) Các ngôn sứ trong Kinh Thánh dạy chúng ta điều gì về nhân đức và điều xấu?

(5) Đức Giêsu dạy chúng ta điều gì về nhân đức?

(6): Giáo hội dạy chúng ta điều gì về các nhân đức?

(7): Các nhân đức đối thần là gì?

(8): Đức tin là gì?

(9): Làm thế nào chúng ta có thể trở thành người trông cậy hơn?

(10): Có phải tình yêu hơn cảm giác ?

(11): Các nhân đức tứ trụ là gì?

(12): Làm thế nào chúng ta có thể trở thành người khôn ngoan hơn?

(13): Cái gì là sự khác biệt giữa công bằng và bình đẳng?

(14): Vì sao tự chủ quan trọng?

(15): Bảy mối tội đầu là gì, và vì sao chúng làm chết người?

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết