HÔN NHÂN KHOÁ HỌC CẢ ĐỜI

1. BA NHU CẦU CHÍNH CỦA NGƯỜI CHỒNG
– Được kính trọng.
– Thích dịu dàng.
– Được ủng hộ, được thừa nhận, được thấu hiểu.

2. BA NHU CẦU CHÍNH CỦA NGƯỜI VỢ
– Cảm giác an toàn.
– Lãng mạn.
– Được cưng chiều và dỗ dành.

3. BA VẤN ĐỀ LỚN TRONG CUỘC SỐNG
– Vấn đề kinh tế.
– Vấn đề giới tính.
– Vấn đề giao tiếp.

4. BA NHIỀU
– Quan tâm đến nhau nhiều hơn.
– Tìm ưu điểm của đối tác.
– Nói nhiều chuyện tích cực.

BA ÍT:
– Ít phàn nàn.
– Ít chỉ trích.
– Ít hiểu lầm.

5. BỐN ĐIỀU VỢ CHỒNG NÊN LÀM
– Nghĩ về điều tốt của đối tác.
– Tán thưởng sở trường của đối tác.
– Thông cảm điều khó xử của đối tác.
– Bao dung khuyết điểm của đối tác.

6. BỐN CÂU NÓI KHI VỢ CHỒNG BÊN NHAU
– Thật xin lỗi, anh/em sai rồi.
– Em tin tưởng anh(Anh tin tưởng em).
– Em/anh thấy vinh dự và tự hào về anh/em .
– I love you.

7. BỐN ĐIỂM CHUNG CỦA VỢ CHỒNG
– Cùng mục tiêu phấn đấu.
– Cùng một môi trường sống.
– Cùng mối quan tâm về cuộc sống.
– Có cùng những người bạn.

8. BA ĐIỀU PHẢI LUÔN GHI NHỚ
– Chuyện nhà không có đúng hay sai, mà chỉ có hòa thuận hay bất hòa.
– Nhà là nền móng và linh hồn, cả hai đều nằm trong tay người phụ nữ cùng với đối tác của mình.
– Sức mạnh vĩ đại nhất trên thế giới là tình yêu, vũ khí mạnh nhất là cảm động.

ST

4.7
/
5
(
6

bình chọn

)


Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết