Giáo Phận Thanh Hóa Có Tân Giám Mục Chính Tòa

Giáo Phận Thanh Hóa Có Tân Giám Mục Chính Tòa

Ngày 25 tháng 4 năm 2018, Tòa Thánh loan tin Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chọn linh mục Giuse Nguyễn Đức Cường, thuộc Giáo phận Đà Lạt, làm Giám mục chính tòa giáo phận Thanh Hóa kế nhiệm Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh.

Cha Giuse Nguyễn Đức Cường sinh ngày 14-10-1953 tại Phúc Lãng – ThanhHóa. Thụ phong Linh Mục ngày 27-06-1992 tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn do Đức Tổng Giáo Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình.

Giáo phận Thanh Hoá đã có Tân Giám Mục Chính Toà

Tòa Thánh vừa công bố bổ nhiệm Cha Giuse NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG thuộc Giáo phận Đà Lạt, làm Giám mục chính tòa giáo phận Thanh Hóa kế nhiệm Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh.

Đây là một hồng ân trọng đại Chúa ban cho chúng ta.

Vậy để biểu lộ niềm vui và tâm tình tạ ơn, tất cả các nhà thờ thuộc giáo phận Thanh Hóa đúng vào lúc 17h thứ tư ngày 25/04/2018 đổ 1 hồi chuông kéo dài 3 phút, đồng thời mọi người đang ở gần nhau, tập trung lại hát bài tạ ơn sau hồi chuông.

Trong những ngày tới. Đức Tổng Giám Mục Giuse giám quản tông tòa Giáo Phận Thanh Hóa sẽ gửi thư mục vụ hướng dẫn những việc phải làm để chuẩn bị đón tiếp Vị Chủ Chăn mới.

Thừa lệnh Đức Giám Quản.
LM. TôMa Nguyễn Tiến Hạnh
Chánh văn phòng giáo phận Thanh Hóa


Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết