GP.XUÂN LỘC: Thông Báo về việc Tách Giáo Hạt Xuân Lộc thành 2 Giáo Hạt mới Long Khánh và Gia Ray

Văn phòng TGM xin thông báo:

Thứ Bảy, ngày 22.05.2021, Đức Giám mục Giáo phận đã quyết định:

A. Tách Giáo hạt Xuân Lộc để thiết lập hai Giáo hạt mới

1. Giáo hạt Long Khánh: Long Khánh là tên gọi trước đây của Giáo hạt Xuân Lộc. Giáo hạt Long Khánh, nơi có Toà Giám mục và Nhà thờ Chính Tòa Giáo phận đặt ngay tại trung tâm Tp. Long Khánh, gồm trọn Thành phố Long Khánh, huyện Cẩm Mỹ và một phần huyện Xuân Lộc, với 36 Giáo xứ và 4 Giáo họ Biệt lập.

2. Giáo hạt Gia Ray: Gia Ray là tên giáo xứ kỳ cựu của Giáo hạt mới. Trước khi phân chia Giáo phận Xuân Lộc từ Tổng Giáo phận Sài Gòn vào năm 1965, Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đã đến Giáo xứ Gia Ray để ban Bí tích Thêm sức. Gia Ray cũng là tên thị trấn Gia Ray, được coi là trung tâm của huyện Xuân Lộc. Giáo hạt Gia Ray với 26 Giáo xứ và 3 Giáo họ Biệt lập, bao gồm gần hết huyện Xuân Lộc.

B. Bổ nhiệm 02 Cha tân Quản hạt, lưu nhiệm – thuyên chuyển 04 Cha Quản hạt và lưu nhiệm 07 Cha Quản hạt tại chỗ:

1. Cha Gioan Trần Xuân Hùng, Cx. Tâm Hòa: Quản hạt An Bình

2. Cha Phêrô Phạm Duy Liễm, Cx. Thái Hiệp: Quản hạt Biên Hoà

3. Cha Đaminh Ngô Công Sứ, Cx. Ninh Phát: Quản hạt Gia Kiệm

4. Cha Giuse Trần Phú Sơn, Cx. Suối Cát: Quản hạt Gia Ray

5. Cha Phaolô Nguyễn Trọng Xuân, Cx. Lộ Đức: Quản hạt Hoà Thanh

6. Cha Phaolô Nguyễn Đức Thành, Cx. Hà Nội: Quản hạt Hố Nai

7. Cha Giuse Phạm Sơn Lâm, Cx. Chính Tòa: Quản hạt Long Khánh

8. Cha Gioan Bùi Sĩ Phước, Cx. Thái Lạc: Quản hạt Long Thành

9. Cha Vinc. Phạm Ngọc Anh Tuấn, Cx. Trà Cổ: Quản hạt Phú Thịnh

10. Cha Giuse Nguyễn Anh Hùng, Cx. Bắc Thần: Quản hạt Phước Lý

11. Cha FX. Trần Văn Phan, Cx. Phương Lâm: Quản hạt Phương Lâm

12. Cha Giuse Nguyễn Mạnh Cường, Cx. Tân Mai: Quản hạt Tân Mai

13. Cha Giuse Vũ Văn Khải, Cx. Định Quán: Quản hạt Túc Trưng

C. Thánh lễ phong chức Phó tế sẽ diễn ra vào 9g00 sáng thứ Hai, 24.05.2021. Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, Thánh lễ được tổ chức trong nội bộ của Đại Chủng viện và Toà Giám mục. Xin Cộng đoàn Dân Chúa thêm lời cầu nguyện cho Quý Thầy được xứng đáng với ơn gọi cao quý Chúa ban.

Xin cùng cùng tạ ơn Chúa, chúc mừng Quý Cha Quản hạt, Quý tân Phó tế, và xin thêm lời cầu nguyện cho Quý Đức Cha và cho Giáo phận.

Vp. TGM xin kính báo.

Lm. Fx. Đỗ Đức Lực

(giaophanxuanloc.net 24.05.2021)


Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết