Hàng ngàn giáo dân cầu nguyện đưa Đức tổng giám mục về nơi an nghỉ

Hàng ngàn giáo dân cầu nguyện đưa Đức tổng giám mục về nơi an nghỉ

Tại Trung tâm mục vụ (6 bis Tôn Đức Thắng, Q.1), một thánh lễ sẽ được cử hành và canh thức cầu nguyện suốt đêm.

8h sáng mai 17-3, Thánh lễ an táng sẽ diễn ra tại Trung tâm mục vụ, sau đó cố Tổng giám mục sẽ được an táng trong nhà nguyện Tiểu chủng viện, bên cạnh mộ Đức cố Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình, theo nguyện vọng Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc khi còn sống.

Linh cữu Đức Tổng giám mục được đưa từ nhà thờ Đức Bà ra xe về Trung tâm mục vụ – Ảnh: QUANG ĐỊNH

Dòng người đưa tiễn và cầu nguyện cho Đức Tổng giám mục – Ảnh: QUANG ĐỊNH

Di ảnh Đức Tổng giám mục Bùi Văn Đọc – Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đoàn đưa tiễn đi trên đường Lê Duẩn – Ảnh: QUANG ĐỊNH

Hàng ngàn người đứng chờ gặp mặt lần cuối và cầu nguyện cho Đức Tổng giám mục – Ảnh: QUANG ĐỊNH

Một bạn trẻ đến cầu nguyện cho Đức Tổng giám mục Bùi Văn Đọc – Ảnh: QUANG ĐỊNH

Dòng người xếp hàng trật tự và cầu nguyện cho Đức Tổng giám mục – Ảnh: QUANG ĐỊNH

Dòng người đưa tiễn linh cữu Đức Tổng giám mục – Ảnh: QUANG ĐỊNH

Xe chở linh cữu Đức Tổng giám mục Bùi Văn Đọc từ nhà thờ Đức Bà về Trung tâm mục vụ – Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nguồn: Báo tuoitre.vn


Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết