Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Thông báo: Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus corona

Cha Mác-cô Bùi Quan Đức DCCT đã về với Chúa

CÁO PHÓ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, và gia đình huyết tộc trân trọng báo tin Cha MÁC-CÔ BÙI QUAN ĐỨC, C.Ss.R. Sinh ngày: 06.10.1966 tại Sài Gòn. Khấn Lần đầu: 01.08.1992 Khấn Trọn đời: 01.08.1996 Lãnh sứ vụ Linh mục: 04.09.1999 Đã an nghỉ trong Chúa lúc 21 giờ 30, Chúa Nhật, […]

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết