Người Công Giáo có được phép Trưng hình “Ông тнầи Tài” Không?

Hỏi: Xin cha cho biết người Công Giáo có được phép trưng hình “Ông тнầи Tài” ở trong cơ sở thương mại của mình không? Và có được phép xem bói toán hay không?

Trả lời: Trước hết, xin nói qua về việc тнờ phượng Chúa theo giáo lý của Giáo Hội. Điều Răn Thứ Nhất dạy rằng: “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải тнờ phượng một mình Người mà thôi” (Mt 4:10).

Như vậy, người Công Giáo không được phép tôn тнờ bất cứ thần linh nào ngoài Thiên Chúa là Đấng dựng lên và cứu chuộc loài người trong Chúa Giêsu Kitô.

Chỉ một Mình Ngài được тнờ kính trên hết mọi sự, và trên mọi tạo vật mà thôi.

Trong việc тнờ phượng này, chúng ta cần phân biệt việc tôn тнờ (adore) và tôn kính (venerate, honour).

Tôn тнờ, hay thờ lạy chỉ dành cho một mình Thiên Chúa Ba Ngôi, còn việc tôn kính được dành cho Đức Mẹ và các Thánh nam nữ trên trời.

Cụ thể, khi vào nhà тнờ hay nhà nguyện có đặt Mình Thánh Chúa, thì việc đầu tiên là phải bái gối (genuflect) trước Thánh Thể trong Nhà Tạm (Tabernacle) để nói lên lòng tôn тнờ Chúa, sau đó mới bái kính ảnh tựợng Đức Mẹ hay các Thánh nào khác có trưng trong nhà тнờ. Nghĩa là không nên bái kính ảnh tượng nào khác trước khi bái lạy Chúa. Đây là hành vi tôn thờ và tôn kính xứng hợp phải làm để biểu lộ đức tin.

Chính vì mục đích tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất mà người Công Giáo không được phép tôn phục bất cứ thần linh nào khác ngoài Thiên Chúa ra. Nói rõ hơn, không được phép trưng ảnh tượng bất cứ thần linh nào dù là của tôn giáo khác hay theo truyền thống dân gian như ông thần tài, ông công, ông táo, ông địa v.v… trong nhà hay nơi buôn bán, dịch vụ thương mại. Vì trưng bày như vậy có nghĩa là tin tưởng vào quyền năng của một ai ngoài Thiên Chúa là nguồn duy nhất của mọi ơn phúc và uy quyền trên mọi tạo vật và vũ trụ. Nói khác đi, trưng các ảnh tượng kia là vô tình hay cố ý xúc phạm đến Thiên Chúa là Chủ Tể của mọi loài, mọi vật mà ta phải thờ lạy theo đúng niềm tin Công Giáo.

Vậy, nếu không muốn trưng hình Chúa, Đức Mẹ hoặc Thánh nào trong nhà hay nơi cơ sở làm ăn, buôn bán, thì không được trưng ảnh tựợng của bất cứ thần linh nào khác vì làm như vậy là trái với tinh thần thờ phượng của giới răn thứ nhất Chúa đã dạy.

Cũng trái với giới răn này là các hành vi thiếu đức tin, thiếu lòng trông cậy vào một mình Chúa như việc xem bói toán, tướng số, xin xâm, xin thẻ, bói bài, đồng bóng, ma thuật. (x. SGLCG, số 2112, 2115,2116…)

Tóm lại, trưng ảnh tượng các thần linh ngoại giáo, hay tham gia vào các việc thiếu đức tin và mê tín dị đoan như nói trên và ngay cả tin 12 con vật làm chủ vận mạng con người và vũ trụ, kiêng chụp hình 3 người, kiêng các con số 10, 13, tin số 9, v.v… đều đi ngựợc điều răn thứ nhất dạy ta phải tôn thờ, tin tưởng và trông cậy một mình Thiên Chúa mà thôi. Tin và tham gia vào những việc mê tín này thì chắc chắn là phạm tội nghich điều răn thứ nhất theo giáo lý của Giáo Hội.

Lm. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn


Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết