Tại sao có những cái “uế tạp”?

     Càng đọc sách Lêvi, tôi càng thấy mù mờ. Tại sao có những điều hết sức bình thường và có những điều bị xem là “không trong sạch”? Những luật lệ kỳ lạ này liên quan đồ ăn, bệnh phong, xác chết, v.v… phát xuất từ đâu?

     Theo luật Do Thái, tiếp xúc với bốn thứ sẽ làm cho người ta trở thành uế tạp, nghĩa là không thích hợp tham dự yến tiệc phụng tự. Bốn thứ đó là bệnh phong, xác chết, một số đồ ăn, và sinh hoạt tình dục. hầu như bất cứ chuyện gì liên quan đến sinh hoạt tình dục, dù là hợp pháp hay bất hợp pháp, đều bị coi là uế tạp.

     Sự uế tạp này không hẳn là chuyện thiêng liêng, và thường thì không liên quan gì đến sự thánh thiện. Trong thực tế, có thể xóa bỏ sự uế tạp đó bằng việc tắm rửa. Nhưng nơi người Do Thái, tập tục này được tuân giữ hết sức chặt chẽ. Chúng ta đọc thấy trong các sách tin mừng, có những nhóm người Do Thái, chẳng hạn nhóm Pharisêu, nhấn mạnh đến việc cặn kẽ tuân thủ những luật lệ đó. Đây là một điểm mà Chúa Giêsu vẫn thường công kích họ.

     Không ai có thể đưa ra một giải thích thỏa đáng về nguồn gốc những quy định này. Có lẽ chúng liên quan đến những luật lẹ tương tự mà các tôn giáo dân ngoại sống lẫn lộn với người Do Thái vẫn tuân giữ.

     Sự công kích của Chúa Giêsu đối với những tập tục này chủ yếu nhắm vào những cái bề ngoài. Người dạy rằng, không phải cái người ta ăn vào hay cái người ta đụng chạm tới sẽ làm cho người ta ra uế tạp, nhưng chính là cái ở trong tâm hồn người ta,và cái phát xuất từ tâm hồn là cái quyết định một người là tốt hay xấu.

Tác phẩm: Giáo Lý Cho Người Thời Nay

Tác giả: John J. Dietzen

Biên dịch: Lm. Giuse Nguyễn Văn Chữ. OP

Đọc thêm:

1. Hội Thánh và Sách Thánh

2. Kinh Thánh: Tiêu chuẩn đức tin

3. Các hình thức văn chương trong Kinh Thánh

4. Kinh Thánh chỉ dành cho các chuyên gia?

5. Thánh Kinh Công Giáo và Thánh Kinh Thệ Phản

6. Bản Kinh Thánh phổ thông (Vulgata)

7. Nguyên tổ loài người

8. Nhiều Ađam, nhiều Eva?

9. Cám dỗ trong Vườn địa đàng

10. Con quỷ hay con rắn

11. Trái đất bao nhiêu tuổi?

12. Vụ nổ vũ trụ ( Big Bang ) và tuổi trái đất

13. Tuổi của dòng giống loài người

14. Thiên chúa làm gì trước khi tạo dựng vũ trụ

15. Tiến hóa ” còn hơn là một giả thuyết “

16. Tiến hóa và linh hồn

17. Thần học có dựa trên khoa học không?

18.Ngôi vị nào là đấng tạo hóa.

19. Ông Môsê và 5 cuốn sách đầu tiên của bộ Thánh Kinh.

20. Ông Nôe và chiếc tàu

21. Cụ tổ Abraham ngoại tình?

22. Chuyện nàng Rachel

Edit

 

0

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết