Xúc Động Lời Nguyện bằng Tiếng Việt được Cất Lên trong Thánh Lễ do Đức Thánh Cha Chủ Sự Tại Nhật Bản

Thánh Lễ đã diễn ra trong khung cảnh trang nghiêm và xúc động tại Thành phố Nagasaki, nơi từng hứng chịu một quả bo.m nguyên t.ử trong Thế chiến II năm 1945, đã cướ.p đi sinh mạ.ng của 74 ngàn người.

Thêm vào đó, thành phố Hirôsima cũng từng hứng chịu một quả b.om á.c liệt khiến 140 ngàn người thiệt mạ.ng.

Đức Thánh Cha nói: “Chúng ta đừng bao giờ lặp lại sai lầm của quá khứ”.

Ngài còn nói: “Sử dụng vũ kh.í hạt nhân là một tộ.i á.c chống lại Thiên Chúa và loài người”.

Giảng trong Thánh Lễ, ngài nói:

XÚC ĐỘNG LỜI NGUYỆN BẰNG TIẾNG VIỆT ĐƯỢC CẤT LÊN TRONG THÁNH LỄ CẦU CHO HOÀ BÌNH THẾ GIỚI DO ĐỨC THÁNH CHA CHỦ SỰ TẠI NHẬT BẢNThánh Lễ đã diễn ra trong khung cảnh trang nghiêm và xúc động tại Thành phố Nagasaki, nơi từng hứng chịu một quả bom nguyên tử trong Thế chiến II năm 1945, đã cướp đi sinh mạng của 74 ngàn người. Thêm vào đó, thành phố Hirôsima cũng từng hứng chịu một quả bom ác liệt khiến 140 ngàn người thiệt mạng.Đức Thánh Cha nói: “Chúng ta đừng bao giờ lặp lại sai lầm của quá khứ”. Ngài còn nói: “Sử dụng vũ khí hạt nhân là một tội ác chống lại Thiên Chúa và loài người”.Giảng trong Thánh Lễ, ngài nói: “Nagasaki đã để lại trong tâm hồn anh chị em một vết thương khó lành, một biểu hiện của đau khổ không thể giải thích được của rất nhiều người vô tội; nạn nhân của các cuộc chiến tranh trong quá khứ nhưng ngày nay vẫn phải chịu đựng. Tại đây, chúng ta lên tiếng, cùng nhau cầu nguyện cho tất cả những người còn đang phải chịu đau khổ trong thân xác, tội này kêu thấu trời cao. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện để cho ngày càng có nhiều người, giống như người trộm lành, không im lặng hoặc chế giễu, nhưng nói lời ngôn sứ bằng tiếng nói của chính mình cho một vương quốc của sự thật và công lý, của sự thánh thiện và ân sủng, của tình yêu và hòa bình”.Nguyên văn lời nguyện do một bạn trẻ người Việt dâng lên Chúa:Lạy Chúa, xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện cho hòa bình thế giới thay cho những nạn nhân bị mất mạng vì bom nguyên tử tại thành phố này. Xin cho thế giới nhận ra rằng, hoà bình được xây dựng trên tình yêu, tha thứ, tương trợ và hợp tác với nhau.Xin Chúa nhận lời chúng con. Amen.Video nguồn: Vatican News

Posted by Kích Nguyễn on Sunday, November 24, 2019

“Nagasaki đã để lại trong tâm hồ.n anh chị em một vế.t thương khó lành, một biểu hiện của đau kh.ổ không thể giải thích được của rất nhiều người vô tộ.i; nạn nhân của các cuộc chiế.n tranh trong quá khứ nhưng ngày nay vẫn phải chịu đựng.

Tại đây, chúng ta lên tiếng, cùng nhau cầu nguyện cho tất cả những người còn đang phải chịu đau kh.ổ trong thân xá.c, tộ.i này kêu thấu trời cao.

Chúng ta cùng nhau cầu nguyện để cho ngày càng có nhiều người, giống như người trộ.m lành, không im lặng hoặc chế giễu, nhưng nói lời ngôn sứ bằng tiếng nói của chính mình cho một vương quốc của sự thật và công lý, của sự thánh thiện và ân sủng, của tình yêu và hòa bình”.

Nguyên văn lời nguyện do một bạn trẻ người Việt dâng lên Chúa:

Lạy Chúa, xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện cho hòa bình thế giới thay cho những nạn nhân bị mất mạ.ng vì bo.m nguyên t.ử tại thành phố này. Xin cho thế giới nhận ra rằng, hoà bình được xây dựng trên tình yêu, tha thứ, tương trợ và hợp tác với nhau.

Xin Chúa nhận lời chúng con. Amen.

Video nguồn: Vatican News


Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết