Cầu nguyện xin Thánh Pérégrin chữa bệnh ung thư

Chúng ta cầu nguyện xin Thánh Pérégrin, thánh bổn mạng của những căn bệnh không chữa lành được, cầu bàu cho chúng ta được lành bệnh.

Nghe bác sĩ báo tin mình bị bệnh ung thư là như nghe tin sét đánh cả về mặt thể xác cũng như tinh thần. Đó là cây thánh giá nặng nề mà Chúa đã bí ẩn đặt để cho chúng ta trên cõi đời bất toàn này. Nhưng đây cũng là cây thánh giá có thể chữa lành.

Trên cuộc sống trần thế của Ngài, Chúa Giêsu đã chữa cho nhiều người đến với Ngài với một lòng tin sắt đá. Dĩ nhiên là phải dùng đến các phương tiện y khoa công hiệu nhất có thể để săn sóc. Nhưng ngoài thuốc men, cầu nguyện xin Chúa qua lời cầu bàu của các thánh cũng là một hỗ trợ thêm cho y khoa.

Thánh Pérégrin là thánh đặc biệt cho căn bệnh ung thư. Thánh Pérégrin người Ý, sống vào thế kỷ 14, ngài đã được lành ung thư chân trong đêm trước ngày sắp bị cưa chân. Đêm hôm đó, khi cầu nguyện bên chân tượng Chúa Kitô bị đóng đinh thì ngài ngất xỉu, trong giấc mơ ngài thấy Chúa Kitô từ thập giá xuống chạm vào chân đau của ngài. Khi thức dậy, ngài thấy mình lành bệnh một cách không tưởng tượng được.

Sau khi qua đời, Thánh Pérégrin trở thành thánh bổn mạng cho các căn bệnh không chữa lành được, đặc biệt là những người bị bệnh ung thư. Rất nhiều phép lạ được ghi nhận do lời cầu bàu với ngài.

Sau đây là kinh xin ngài cho mình hay cho người thân được lành căn bệnh ung thư.

Kính thánh chí thánh Pérégrin, ngài mà nhiều người gọi là “Đấng tuyệt diệu”, “Người ban phép lạ” cho những ai cầu cứu đến ngài.

Ngài, là người trong nhiều năm bị căn bệnh tàn phá và đã cầu viện vào Đấng của mọi nguồn ơn khi con người không còn làm được gì nữa.

Ngài là người đã thấy Chúa Giêsu xuống từ thập giá để chữa lành cho mình, xin ngài cầu bàu cùng Chúa và Đức Mẹ cho những người thân của con (tên họ…).

Nhờ lời cầu bàu cực mạnh của ngài, chúng con hát lời tạ ơn Chúa bây giờ và mãi mãi vì lòng nhân lành và thương xót của Chúa.
Amen.

Marta An Nguyễn dịch


Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết