Danh tính của 39 người đều là người Việt Nam, Xin cầu nguyện được về bên Chúa

Sau khi xác định danh tính các nạ.n nhân, các cơ quan của Việt Nam đã liên hệ với từng gia đình nạ.n nhân. Danh tính 39 nạ.n nhân:

1..Đinh Đình Bình; quê quán: Hải Phòng

2..Võ Nhân Du; quê quán: Hà Tĩnh

3..Cao Tiến Dũng; quê quán: Nghệ An

4..Nguyễn Tiến Dũng; quê quán: Quảng Bình

5..Lê Văn Hà; quê quán: Nghệ An

6..Nguyễn Ngọc Hà; quê quán: Quảng Bình

7..Nguyễn Văn Hiệp; quê quán: Nghệ An

8..Trần Ngọc Hiếu; quê quán: Hải Dương

9..Hoàng Văn Hợi; quê quán: Nghệ An

10..Nguyễn Bá Vũ Hùng; quê quán: Thừa Thiên – Huế

11..Trần Mạnh Hùng; quê quán: Hà Tĩnh

12..Nguyễn Huy Hùng; quê quán: Hà Tĩnh

13..Nguyễn Văn Hùng; quê quán: Nghệ An

14..Võ Văn Linh; quê quán: Hà Tĩnh

15..Trần Hải Lộc; quê quán: Nghệ An

16..Nguyễn Đình Lượng; quê quán: Hà Tĩnh

17..Phạm Thị Trà My; quê quán: Hà Tĩnh

18..Võ Ngọc Nam; quê quán: Nghệ An

19..Trần Thị Ngọc; quê quán: Nghệ An

20..Nguyễn Văn Nhân; quê quán: Hà Tĩnh

21..Bùi Thị Nhung; quê quán: Nghệ An

22..Trần Thị Mai Nhung; quê quán: Nghệ An

23..Phạm Thị Ngọc Oanh; quê quán: Nghệ An

24..Nguyễn Huy Phong; quê quán: Hà Tĩnh

25..Nguyễn Minh Quang; quê quán: Nghệ An

26..Đinh Đình Thái Quyền; quê quán: Hải Phòng

27..Nguyễn Trọng Thái; quê quán: Nghệ An

28..Bùi Phan Thắng; quê quán: Hà Tĩnh

29..Phan Thị Thanh; quê quán: Hải Phòng

30..Cao Huy Thành; quê quán: Nghệ An

31..Lê Ngọc Thành; quê quán: Nghệ An

32..Trần Thị Thơ; quê quán: Nghệ An

33..Trần Khánh Thọ; quê quán: Hà Tĩnh

34..Hoàng Văn Tiếp; quê quán: Nghệ An

35..Nguyễn Đình Tứ; quê quán: Nghệ An

36..Nguyễn Thọ Tuân; quê quán: Nghệ An

37..Dương Minh Tuấn; quê quán: Quảng Bình

38..Đặng Hữu Tuyên; quê quán: Nghệ An

39..Nguyễn Thị Vân; quê quán: Nghệ An..

Trong 39 thanh thiếu niên Việt Nam t.ử nạ.n ở Essex vừa được cảnh sá.t Anh cô.ng b.ố có 8 nữ và 31 nam. Người trẻ nhất là em trai 15 tuổi ở Hải Phòng tên Đinh Đình Bình và người cao niên nhất là ông Lê Trọng Thanh, 44 tuổi ở Diễn Châu, Nghệ An.

Về tỉnh, có 21 người Nghệ An, 10 người Hà Tĩnh, 3 người Quảng Bình, 3 người Hải Phòng, 1 người Hải Dương và 1 người Thừa Thiên Huế.

Xin cộng đoàn cầu nguyện đặc biệt cho các nạ.n nhân được về bên Chúa


Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết