Giáo Xứ Phú Yên Chia Tay Cha Anton Đặng Hữu Nam trong nước mắt

Ngày 21.2.2018, linh mục Anton Đặng Hữu Nam rời Giáo xứ Phú Yên để nhận nhiệm sở mới tại Giáo xứ Mỹ Khánh, Yên Thành, Nghệ An.

Giáo dân Phú Yên từ già tới trẻ nhỏ, thương mến cha và biết ơn cha, vì lẽ đó nên giờ phút chia xa người mục tử nhân lành hết lòng vì đoàn chiên, những người dân nơi đây không cầm nổi những giọt lệ chứa chan tình yêu mến dành cho cha.

Trích câu nói của linh mục Antôn Đặng Hữu Nam “Nếu tôi sống là người của Phú Yên còn mà chết thì là Ma của người Phú Yên”.

Nhưng giờ đây cha nhận nhiệm sở mới nên phải xa rời cộng đoàn giáo xứ Phú Yên mà cha đã từng sống và phục vụ trong suốt thời gian 3 năm qua. Cha rời xa giáo xứ Phú Yên để lại cho cộng đoàn giáo xứ chúng con một sự đau buồn và mất mát nhiều lắm, nhưng hình ảnh và tình cảm của Cha luôn để lại cho cộng đoàn giáo xứ Phú Yên đáng được trân trọng và tự hào có được một người Cha sống tình cảm và nhân hậu luôn luôn chăm lo cho đoàn chiên.

Xin Thiên Chúa gìn giữ Cha trong sứ vụ mới của mình.


Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết