Làm sao khoa học có thể nghiên cứu được Thiên Chúa?

Những người vô thần thường biện hộ cho chủ thuyết của họ rằng không có chứng cứ nào chứng minh rằng Thiên Chúa hiện hữu. Nhưng khi được hỏi rõ hơn về loại chứng cứ họ đang tìm kiếm câu trả lời cho thấy họ chỉ tìm kiếm những chứng cứ khoa học.

Nhưng hành trình tìm kiếm chân lý kiểu này lại bắt đầu bằng một xuất phát điểm sai lầm. Khoa học chỉ là lĩnh vực dựa trên thực nghiệm, và nó chịu giới hạn bởi thực tại vật chất trong vũ trụ vật chất của chúng ta.

Nhưng nếu khả năng nghiên cứu của khoa học bị giới hạn trong thực tại vật chất, và Thiên Chúa, theo định nghĩa Lại là hữu thể phi vật chất, thì làm sao khoa học có thể nghiên cứu được Thiên Chúa? Câu trả lời là, “khoa học không thể!”

Khoa học không thể nghiên cứu Thiên Chúa, tựa như chiếc máy dò kim loại không thể dò thấy những chiếc ly nhựa.

Thật vô lý khi không tin vào Chúa chỉ bởi thiếu chứng cứ khoa học chứng minh Ngài hiện hữu, tương tự việc người ta không tin sự tồn tại của những chiếc ly nhựa trên bãi biễn chỉ vì cái máy dò kim loại không phát hiện ra.

Việc chiếc máy dò kim loại không thể phát hiện những chiếc ly nhựa không hề quyết định việc những chiếc ly nhựa có đang tồn tại trên bãi biễn hay không.

Đơn giản mà nói, điều này chỉ ra sự giới hạn trong khả năng dò tìm của chiếc máy ấy. Thông thường, sự bất lực trong việc tìm kiếm Thiên Chúa của khoa học không thể xác định liệu Thiên Chúa có hiện hữu hay không

Đơn giản mà nói, điều này chỉ ra sự giới hạn trong khả năng phát hiện và nghiên cứu của khoa học.

Khoa học chỉ có thể được dùng để nghiên cứu những gì có thể kiểm chứng về mặt thực nghiệm và những gì có thể định lượng.

Nói rằng Thiên Chúa không hiện hữu chỉ bởi khoa học không thể chứng minh được Ngài cũng là lúc ta từ chối phương thức nhận biết chân lý đúng với bản chất của chân lý đó.

Và để hiểu được những điều mà khoa học không thể, như Thiên Chúa, chúng ta cần có phương thức khác,chẳng hạn như minh triết.

Thế nên, thật sự vấn đề không phải vì khoa học không chứng minh được Thiên Chúa, và do đó, đây không phải là lý do xác đáng để trở thành một người vô thầ.n.

Nếu bạn muốn hiểu thêm về vấn đề này và những vấn đề khác tương tự, hãy truy cập website của chúng tôi tại catholic.com.

Chuyên mục Catholic Answers, và tôi là Karlo Broussard.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.

Chuyển ngữ: Nguyễn Danh

 Hiệu đính: Minh Vương

 Phụ đề: Minh Anh


Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết