Mỗi ngày một niềm vui (4): Để mình “là” quan trọng hơn “có”

Thật là một ảo tưởng rất nguy hiểm khi muốn thay “là bằng có”.

“Có” là tạm thời, là thoáng qua, là điều gì đó đã qua đi mà không lưu lại dấu vết. Còn “là” thì khác hẳn, đó chính là sự hiện diện thường xuyên của những giá trị lớn lao nhất về mặt tinh thần và đạo đức của con người.

“Là” thì cốt yếu, còn “có” chỉ tạm thời. Hãy cố sao để mình luôn “là” tốt, ngay thẳng, thanh thản, vui tươi. Điều này quan trọng hơn “có”, tức là chỉ lo thu góp, tích trữ của cải vật chất cho thật nhiều.

Mỗi Ngày Một Niềm Vui

José de Sousa Nobre

Học Viện Đa Minh

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết