Nghi thức đón Lòng Thương Xót Chúa vào nhà ngày đầu năm

Vị Linh Mục Mù đặc biệt nhất Việt Nam